Aspirantes admitidos para a realización das probas de acceso aos cursos 2º a 4º do grao elemental e 2º a 6º do grao profesional, 2024-2025
| | | |

Aspirantes admitidos para a realización das probas de acceso aos cursos 2º a 4º do grao elemental e 2º a 6º do grao profesional, 2024-2025

Publícase a listaxe coa relación de aspirantes admitidos para a realización das probas de acceso aos cursos 2º a 4º…

Tribunais, datas, horarios e espazos das probas de acceso aos cursos 2º a 4º do grao elemental e 2º a 6º do grao profesional 2024-2025
| | | | | |

Tribunais, datas, horarios e espazos das probas de acceso aos cursos 2º a 4º do grao elemental e 2º a 6º do grao profesional 2024-2025

Publícanse os tribunais, datas, horarios e espazos de celebración das probas de acceso aos cursos 2º a 4º do grao…