Organigrama

Equipo directivo

Dirección | Daniel Borja Durán Alonso
Vicedirección | Ángeles Nogueira Pérez
Xefatura de estudos | Lucía Abelairas Lemos
Secretaría | Eduardo Pozo Pérez

Xefaturas de departamento

Acordeón e Música tradicional | Brais Monxardín López
Canto | Luz Alonso Díaz
Composición | Amelia Porto Lamas
Conxunto | Pablo Coria Abel
Corda friccionada | Cristina Ortego Pérez
Corda pulsada | Sergio Franqueira Barca
Linguaxe musical | Flavio Sedano Lima
Percusión | Javier Ángel Gómez Arias
Piano acompañante | Alfredo López López
Tecla | Jorge Alberto Alves Rodríguez
Vento madeira | Tania Ramos Morado
Vento metal | Bernardo Méndez Castro

Coordinacións

Equipo de dinamización da lingua galega | Jose Ramón Saborido Roca
Grao elemental | Tamara Santamariña Sanmartín
TIC | Moisés López López
Biblioteca | Virginia del Cura Miranda
Sistema de Xestión de Calidade | Daniel Borja Durán Alonso

Persoal de administración e servizos

Administración | Inmaculada Pereira Sánchez
Conserxería | Concepción Lozano Courtier
Conserxería | Teresa Sánchez Andrade
Limpeza | Hilda Murado Linares
Limpeza | Soledad Tella Lamas

Consello escolar

Dirección | Daniel Borja Durán Alonso
Xefatura de estudos | Lucía Abelairas Lemos
Representación do concello | Felipe Rivas Jorge
Representación das nais e pais | Manuel Pérez González
Representación do persoal de administración e servizos | Hilda Murado Linares
Representación do profesorado | Jorge Alberto Alves Rodríguez
Representación do profesorado | Alejandro Alonso García
Representación do profesorado | Henar Matesanz Fernández
Representación do alumnado | Omar Alonso Regueiro
Secretaría | Eduardo Pozo Pérez