Aspirantes admitidos para a realización das probas de acceso aos cursos 2º a 4º do grao elemental e 2º a 6º do grao profesional, 2024-2025

Publícase a listaxe coa relación de aspirantes admitidos para a realización das probas de acceso aos cursos 2º a 4º do grao elemental e 2º a 6º do grao profesional correspondentes ao vindeiro curso 2024-2025.

A publicación da composición dos tribunais, datas, horarios e espazos está prevista para o vindeiro luns 10. Así mesmo, as probas están previstas para os días 17, 18 e 19 deste mes de xuño.

A través da ligazón do botón que se atopa máis abaixo é posible acceder ao documento coa relación de aspirantes.