INTRODUCIÓN
Neste texto legal a persoa usuaria da web poderá atopar a información que lle permitirá identificar a persoa responsable da mesma así como a información relativa á páxina web e ás actividades desenvolvidas pol@ responsable.

IDENTIFICACIÓN DA RESPONSABLE DA PÁXINA WEB
De acordo co indicado na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico ( LSSICE), poñemos a seguinte información ao dispor da persoa usuaria da web:

 • Identidade da responsable da web: Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes
 • Nome comercial: CMUS Xoán Montes
 • NIF: Q2768001F
 • Dirección social: Ronda Xosé Castiñeira, 5
 • Correo electrónico: cmus.lugo@edu.xunta.gal

DATOS PERSOAIS QUE RECOLLE A WEB
Respecto á política de protección de datos aplicada pola responsable da web en relación coa información con datos persoais que puidese ser facilitada polas persoas usuarias do sitio web a través das vías de contacto habilitadas pódese ler para máis información o indicado na Política de Privacidade.

COMPROMISOS E OBRIGACIÓNS DOS USUARIOS
A persoa usuaria da web queda informado, e acepta, que o simple acceso á presente páxina web non supón o inicio dunha relación de prestación de servizos con CMUS Xoán Montes. O usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen vulnerar a lexislación vixente aplicable, a boa fé e a orde pública.
Queda prohibido o uso da web con fins ilícitos ou lesivos, ou que de calquera forma puidesen causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto dos contidos da web prohíbese concretamente:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa autorización da responsable como lexítimo titular.
 • Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou da responsable como lexítimo titular.
 • A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.

Na utilización da web www.cmusxoanmontes.gal, o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos deCMUS Xoán Montes ou de terceiros ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar o portal www.cmusxoanmontes.gal, ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización da web.

A persoa usuaria debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son completamente fiables e www.cmusxoanmontes.gal no pode garantir a inexistencia de malware ou outros elementos na rede que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e arquivos contidos nos mesmos, aínda que a responsable dispuxo os medios necesarios e as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos daniños.

MEDIDAS DE SEGURIDADE
Os datos persoais que puidesen ser comunicados a través do sitio web polo usario a CMUS Xoán Montes podrían ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a CMUS Xoán Montes, que asumiu todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas e de acordo co indicado na normativa vixente aplicable en materia de protección de datos.
A comunicación entre os usuarios e www.cmusxoanmontes.gal utiliza unha canle segura, e os datos transmitidos son cifrados grazas a protocolos https. Garántense por tanto as mellores condicións de seguridade para que a confidencialidade dos usuarios estea garantida en todo momento.

LIGAZÓNS EXTERNAS
A páxina www.cmusxoanmontes.gal podría proporcionar ligazóns a outros sitios, páxinas web, redes sociais e contidos que son propiedade de terceiros. O único obxectivo destas ligazóns a outros sitios ou redes sociais é proporcionar unha utilidade ao usuario cunha finalidade exclusivamente informativa, e a posibilidade de acceder aos perfís profesionais que puidese ter a empresa nas redes sociais, no caso das ligazóns ás mesmas. CMUS Xoán Montes no responsabilízase en ningún caso dos resultados que se puidesen derivar para o usuario con motivo do acceso ás devanditos ligazóns. A información que se puidese proporcionar nas ligazóns indicadas está suxeita aos avisos legais e ás políticas de privacidade que se utilicen nos devanditos sitios web, redes sociais e canles e non está suxeita ao aviso legal e á política de privacidade desta web. Por esta razón recomendamos ao usuario que para máis información revise detalladamente os avisos legais e políticas de privacidade propias e específicas das redes e sitios web enlazados.
Calquera ligazón doutros sitios con esta páxina web requirirá da autorización expresa e formal da titular e propietaria do portal web www.cmusxoanmontes.gal

PLATAFORMA PARA A RESOLUCIÓN DE CONFLITOS
A responsable pon ao dispor dos usuarios a plataforma de resolución de litixios que facilita a Comisión Europea e que se atopa dispoñible na seguinte ligazón: https:// ec. europa.eu/ consumers/ odr/

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE
CMUS Xoán Montes non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen vir causados por:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da páxina web, ou dos seus servizos e contidos;
 • A existencia de malware, programas maliciosos ou lesivos dos contidos;
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal;
 • A falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos ao dispor dos usuarios no sitio web;
 • A titular non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que puidesen dimanar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN
As relacións entre CMUS Xoán Montes e os usuarios dos seus servizos telemáticos presentes nesta web atópanse suxeitas con carácter xeral á lexislación e xurisdición españolas e aos tribunais da provincia da Coruña.
Para calquera dúbida ou consulta sobre as presentes condicións legais os usuarios poden contactar no correo-e cmus.lugo@edu.xunta.gal

Aviso Legal actualizado con data de 12 de junio de 2023