Curriculo

O currículo das ensinanzas elementais e profesionais de música na nosa comunidade presenta un deseño no que a formación do alumnado constrúese ao redor do estudo dunha especialidade instrumental achegando logo as materias que complementan axeitadamente a súa aprendizaxe.

Ensinanzas elementais

Organízanse nun grao de catro cursos. O seu currículo presenta o mesmo deseño en todas as súas especialidades incluíndo, ademais da materia correspondente á especialidade instrumental, a de Linguaxe musical e mais a de educación auditiva e vocal. A táboa do despregable recolle o deseño curricular das ensinanzas elementais de música coa carga lectiva semanal de cada materia indicada en horas.

Materia
Instrumento1111
Linguaxe musical1111
Educación auditiva e vocal1111
(Carga lectiva semanal)3333

Cando a organización do centro o permite, o alumnado dunha mesma especialidades instrumental recibe unha clase colectiva dunha hora semanal sen constituír unha materia avaliable.

Ensinanzas profesionais

Organízanse nun grao de seis cursos. O seu currículo presenta deseños diferentes segundo a especialidade instrumental a causa da súa natureza e a súa particular demanda formativa. As táboas dos despregables recollen o deseño curricular das ensinanzas profesionais de música coa carga lectiva semanal de cada materia indicada en horas.

Materia
Instrumento111111
Linguaxe musical22
Harmonía22
Análise22
Orquestra ou banda1,51,51,51,51,51,5
Conxunto11
Música de cámara11
Novas tecnoloxías aplicadas á música
Piano complementario0,50,50,50,5
Historia da música22
Itinerario1
Optativa1
(Carga lectiva semanal)5,55,56788
Materia
Instrumento111111
Linguaxe musical11
Harmonía22
Análise22
Conxunto1111
Coro111111
Música de cámara11
Novas tecnoloxías aplicadas á música1
Piano complementario0,50,50,50,5
Historia da música22
Repentización e acompañamento0,50,5
Itinerario1
Optativa1
(Carga lectiva semanal)556,57,588
Materia
Instrumento111111
Linguaxe musical11
Harmonía22
Análise22
Conxunto1111
Coro111111
Música de cámara11
Novas tecnoloxías aplicadas á música1
Historia da música22
Repentización e acompañamento111
Itinerario1
Optativa1
(Carga lectiva semanal)556888
Materia
Instrumento111111
Linguaxe musical11
Harmonía22
Análise22
Coro11
Música de cámara1111
Idiomas aplicados ao canto1
Piano complementario0,50,50,50,5
Historia da música22
Itinerario1
Optativa1
(Carga lectiva semanal)5,55,55,57,588
Materia
Instrumento111111
Linguaxe musical11
Harmonía22
Análise22
Conxunto11111,51,5
Coro111111
Novas tecnoloxías aplicadas á música1
Piano complementario0,50,50,50,5
Historia da música22
Itinerario1
Optativa1
(Carga lectiva semanal)556,57,588