Resultado da proba de acceso a 1º curso do grao elemental

Publícanse os resultados das probas de acceso ao 1º curso do grao elemental correspondentes ao vindeiro curso 2024-2025.

A través da ligazón do botón de abaixo é posible acceder ás seguintes listaxes: aspirantes que superaron a proba e obtiveron praza na especialidade escollida, aspirantes que superaron a proba e non obtiveron praza na especialidade escollida, aspirantes que non se presentaron á proba.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: O luns 10 de xuño ás 18:30 na Aula 1.14, situada no primeiro andar do edificio, está prevista a reunión para adxudicación de prazas vacantes ás persoas aspirantes que superaron a proba pero non obtiveron praza na especialidade escollida. A asistencia a esta reunión é indispensable para conservar o lugar na listaxe.

Corrección de erros: