Probas extraordinarias 2023-2024

Publícanse as datas, horarios, e espazos de celebración das probas extraordinarias correspondentes ao presente curso 2023-2024. As referidas probas están previstas para os vindeiros días 20, 21, 24 e 25 deste mes de xuño e están destinadas ao alumnado con avaliación negativa nalgunha materia.

A través da ligazón do botón de abaixo é posible consultar as datas, horarios e espazos de celebración das probas das diferentes materias coa referencia en cada caso ao profesorado.

O venres 28 de xuño ás 14:00 está prevista a comunicación a través da plataforma CentrosNET do resultado das probas.