Proba de acceso ao 1º curso do grao profesional

Publícanse os contidos correspondentes ás probas de acceso ao 1º curso do grao profesional para o vindeiro curso 2024-2025.
Na seguinte ligazón pódense consultar os contidos, desenvolvemento da proba e criterios de avaliación e cualificación das diferentes especialidades, tanto ao respecto do exercicio A ―instrumento― como do exercicio B ―linguaxe musical―.