Proba de acceso ao 1º curso do grao elemental 2024-2025, segunda adxudicación

Publícanse as listaxes logo do desenvolvemento da reunión de segunda adxudicación desenvolvida o 10 de xuño ao respecto das persoas aspirantes que superaron a proba pero non obtiveron praza nas especialidade escollida no momento de formalizar a inscrición.

A través da ligazón do botón de abaixo é posible acceder ás seguintes listaxes: aspirantes que escolleron unha especialidade diferente á elixida inicialmente, aspirantes que permanecen en lista de agarda, aspirantes que non asistiron á reunión.

No mes de xullo está prevista outra reunión co obxecto de concretar as prazas vacantes definitivas logo de rematada a matrícula e desenvolvidas tanto as probas de acceso como as extraordinarias de avaliación. Nesa xuntanza, as persoas en lista de agarda ás que non se lles poida adxudicar unha vacante, poderán escoller outra especialidade entre as que aínda posúan prazas sen adxudicar.

Con anterioridade a esta reunión prevista para xullo, publicarase a data, hora e espazo de celebración.