Premio fin de grao

A celebración da proba correspondente ao premio fin de grao destinado ao alumnado que remata as ensinanzas profesionais este curso 2023-2024 está prevista para o martes 18 de xuño.

Lembramos que pode optar a este recoñecemento o alumnado que remate o sexto curso dos estudos profesionais cunha cualificación media igual ou superior a 8 no referido curso e presentándose á proba correspondente.

A inscrición á proba poderá formalizarse os días 11 e 12 de xuño na administración ou conserxería do centro.

Despois de pechada a inscrición, publicarase a relación de alumnado admitido, a composición do tribunal e, con posterioridade, a concreción horaria da proba. Esta celebrarase no auditorio do centro.

Toda a información correspondente á proba pódese consultar na ligazón do botón de abaixo.