PROBA DE ACCESO DE 2º A 6º GRAO PROFESIONAL

Portada » Acceso ás ensinanzas profesionais » Proba de acceso de 2º a 6º de Grao Profesional

As probas de acceso aos cursos segundo a sexto das ensinanzas profesionais correspondentes ao curso 2024-2025 están previstas a partir do día 4 de xuño de 2024. Tanto o deseño das dúas partes que compoñen cada proba, interpretación instrumental e exercicio teórico-práctico, como o prazo de inscrición previsto para o mes de maio, serán publicados coa debida antelación.