ACCESO AO 1º CURSO DO GRAO ELEMENTAL

Portada » Acceso ás ensinanzas elementais » Acceso ao 1º curso do grao elemental

Para acceder ao primeiro curso das ensinanzas elementais é preciso superar unha proba na que se avaliará a aptitude rítmica, auditiva, vocal e psicomotriz de cada aspirante. Aínda que ningún exercicio dos que compoñen a proba terá un carácter eliminatorio, será preciso obter, cando menos unha cualificación de cinco para superar a proba.

En todo caso, resulta indispensable a escolla dunha especialidade instrumental entre as dezaoito que ofrece o conservatorio para as ensinanzas elementais. Ao mesmo tempo, a adxudicación das prazas vacantes levarase a cabo a partir da predita escolla no momento de formalizar a inscrición á proba e mais da cualificación obtida nesta.


A proba de acceso ao curso 2024-2025 correspondente ao primeiro curso do grao elemental está prevista a partir do 4 de xuño de 2024. O prazo de inscrición estenderase entre o 22 de abril e o 30 de maio ambos os dous incluídos. A inscrición, de balde, deberá formalizarse en liña a través da ligazón que se atopa más abaixo. Lembramos que a idade mínima e oito anos e a máxima catorce cumpridos ou por cumprir neste ano 2024.

As seguintes son as datas do calendario específico da proba, inscrición, publicación da oferta de prazas, probas, etc.

  • 29 de abril, publicación da oferta mínima de prazas vacantes para o curso 2024-2025.
  • 22 de abril ao 30 de maio, prazo de inscrición para a proba de acceso a 1º curso de grao elemental.
  • 31 de maio, publicación da lista de aspirantes admitidos para a realización da proba de acceso a 1º curso de grao elemental.
  • 31 de maio, publicación do tribunal, datas, horarios e aulas das proba de acceso a 1º curso de grao elemental.
  • 4, 5 e 6 de xuño, proba de acceso a 1º curso de grao elemental.
  • 7 de xuño, publicación dos resultados da proba de acceso 1º curso de grao elemental.
  • 10 de xuño, reunión de adxudicación de especialidades vacantes logo da proba de acceso a 1º curso de grao elemental para as nenas e nenos aspirantes que non obtiveron praza na especialidade escollida no momento de formalizar a inscrición á proba.
  • 11 de xuño, publicación da listaxe coas prazas adxudicadas logo da reunión de adxudicación de vacantes do 10 de xuño correspondente ao 1º curso do grao elemental.
  • 1 de xullo, reunión de adxudicación de especialidades vacantes para aspirantes que superaron a proba de acceso a 1º curso do grao elemental sen obter praza na especialidade escollida no momento de formalizar a inscrición e que se atopaban en lista de agarda logo da reunión de adxudicación do 10 de xuño.

Baixo o boton de inscrición é posible ver un vídeo cun exemplo do desenvolvemento dos diferentes exercicios que compoñen a proba.