2ª avaliación, resultados

A comunicación ao alumnado e as familias das cualificacións correspondentes á 2ª avaliación deste curso 2023-2024 está prevista para o venres 1 de marzo ás 14:00. A consulta do resultado da avaliación poderá facerse a través da plataforma CentrosNET.
As cualificacións estarán dispoñibles tanto na páxina de inicio como no menú Historial>Destrezas e avaliacións.
O cadro de diálogo para acceder a CentrosNET contén as instruccións precisas ao respecto dos datos cos que é preciso contar para acceder á plataforma: número do DNI, data de nacemento, número de expediente de ser o caso, etc.