Publicación da listaxe de persoas admitidas, e horarios da proba de acceso a 1º curso do grao elemental.

Publícase, por especialidades, a listaxe de persoas admitidas e os horarios da proba de acceso ao 1º curso de grao elemental prevista para os días 4, 5 e 7 de xuño.

A proba desenvolverase na Aula B.5 situada no andar baixo do edificio. As nenas e nenos aspirantes poderán estar acompañados durante a espera antes da proba.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: O luns 10 de xuño ás 18:30 na Aula 1.14, situada no primeiro andar do edificio, está prevista a reunión para adxudicación de prazas vacantes ás persoas aspirantes que superaron a proba pero non obtiveron praza na especialidade escollida inicialmente no momento de formalizar a inscrición. A asistencia a esta reunión é indispensable para conservar o lugar na listaxe.