ANPA CXM

Este ANPA naceu do convencemento de que a educación é unha labor en conxunto de nais, pais, alumnado e profesorado. Pretende, polo tanto, ser unha canle de comunicación entre todos os que participan nesta tarefa.
Con ganas e ilusión aceptamos o reto de comezar a nosa actividade, en colaboración permanente co profesorado e o equipo directivo do Centro e coa axuda e implicación de todos vós.

ANPA CXM – CURSO 2022/2023

Convidamos a todas as familias a asociarse, xa que cantos máis sexamos mellor será para os nosos fillos e fillas, para a asociación e para o Conservatorio. Queremos que todas as persoas aporten as súas opinións e ideas, levaremos as suxestións e os consellos que vos parezan importantes. Datos para formalizar a inscrición

Obxetivos:

  • Promover e fomentar aquelas actividades que aporten un beneficio.
  • Subvencionar na medida do posible actividades ou saídas do alumnado.
  • Colaborar co claustro de profesores e equipo directivo, naquilo no que precisen.
  • Representar a todos e a cada un de vós no que vos pareza conveniente.

cONTACTA CA ANPA

email de contacto: anpacmuslugo@gmail.com
whatsapp: 686 733 577 / 698 125 679

Política de privacidade